Vzdelávacie aktivity

 

Vzdelávacie aktivity realizované pre Gabriela, n.o., Klub kresťanskej mládeže, O.Z. Sv. Gorazda, obce Lemešany, Tuhrina, Kolačkov a pod.

 

 

Pri našich projektových aktivitách spolupracujeme s :

 

Copyright 2012 © Studnica, n.o. Všetky práva vyhradené.